دوره های آموزشی

دوره پیشرفته مخصوص دانشجویان رشته برق قدرت
دوره پیشرفته مخصوص دانشجویان رشته برق قدرت

تاریخ شروع: 1398/7/29
دوره سیمولینک مقدماتی
دوره سیمولینک مقدماتی

تاریخ شروع: 1398/7/29
دوره های پیشرفته الگوریتم و شبکه های عصبی و فازی
دوره های پیشرفته الگوریتم و شبکه های عصبی و فازی

تاریخ شروع: 1398/7/29
دوره مقدماتی MATLAB
دوره مقدماتی MATLAB

تاریخ شروع: 1398/7/29