• تصویر ۱
 • تصویر ۲
 • تصویر ۳
 • تصویر ۴

دوره های آموزشی

 • دوره پیشرفته مخصوص دانشجویان رشته برق قدرت
  دوره پیشرفته مخصوص دانشجویان رشته برق قدرت

  تاریخ شروع: 1398/7/29
  دوره سیمولینک مقدماتی
  دوره سیمولینک مقدماتی

  تاریخ شروع: 1398/7/29
  دوره های پیشرفته الگوریتم و شبکه های عصبی و فازی
  دوره های پیشرفته الگوریتم و شبکه های عصبی و فازی

  تاریخ شروع: 1398/7/29
  دوره مقدماتی MATLAB
  دوره مقدماتی MATLAB

  تاریخ شروع: 1398/7/29
 • دوره پیشرفته مخصوص دانشجویان رشته برق قدرت
  دوره پیشرفته مخصوص دانشجویان رشته برق قدرت

  تاریخ شروع: 1398/7/29
  دوره سیمولینک مقدماتی
  دوره سیمولینک مقدماتی

  تاریخ شروع: 1398/7/29
  دوره های پیشرفته الگوریتم و شبکه های عصبی و فازی
  دوره های پیشرفته الگوریتم و شبکه های عصبی و فازی

  تاریخ شروع: 1398/7/29
  دوره مقدماتی MATLAB
  دوره مقدماتی MATLAB

  تاریخ شروع: 1398/7/29

مدرسان

اخبار و بلاگ